SØRLANDET KRISESENTER

Et bo- og veiledningstilbud til personer utsatt for vold i nær relasjon 

TELEFON KVINNER:

38 10 22 00


TELEFON MENN:

913 66 524


Åpent hele døgnetSørlandet Krisesenter drifter tre krisesentre på oppdrag fra 17 kommuner i Agder.

Alle sentrene er plassert i Kristiansand. De ligger adskilt i god avstand fra hverandre.

For kvinner og deres barn

For menn og deres barn

For kvinner i aktiv rus
(Babettes Hus)

Velkommen til oss – Vi er her for deg

  • Ingen krav om timebestilling eller henvisning
  • Ansatte på krisesenteret har taushetsplikt
  • Alle våre tjenester er gratis
  • Sentrene er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne
  • Vold mot eldre – Les mer (PDF)
  • Vold mot personer med nedsatt funksjonsevne – Les mer (PDF)