Vårt tilbud til kvinner i aktiv rus

Sørlandet Krisesenter, avdeling for kvinner i aktiv rus er et lavterskeltilbud til deg som er utsatt for vold i nær relasjon. Krisesenteret disponerer to plasser i egen skjermet avdeling, der du som rusaktiv kan komme for å få beskyttelse og hvile.

Krisesenteret har ansvar for inntak og oppfølging ved samtaler og koordinering av ønskede hjelpetiltak når det gjelder voldsproblematikken. Lengden på oppholdet blir individuelt vurdert. Krisesenterets botilbud er gratis. Kost og andre personlige utgifter utover dette må du dekke selv. Tilbudet er døgnbemannet hele året.

Med mot til å tro på fremtiden

Krisesenteret ønsker at dette tilbudet skal være et sted der du kan føle deg trygg, ivaretatt og oppleve at du blir møtt med verdighet og respekt. Det er ikke et behandlingssted, men et målrettet omsorgstilbud til kvinner i en vanskelig livssituasjon preget av rus og vold. Vi ønsker at du skal finne mot til å møte hverdagen og mot til å tro på fremtiden.