Verdigrunnlaget

Arbeidet på krisesenteret er basert på likeverd og respekt, demokrati og humanisme. Vi arbeider på et politisk og livsnøytralt grunnlag. Det vil si at vi respekterer dine holdninger og valg av livsstrategier uansett etnisk opprinnelse, livssyn, politisk oppfatning, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Vi skal møte deg med omsorg og forståelse. Vi skal støtte deg i dine avgjørelser, og ikke så tvil om den volden du er utsatt for. Vi skal gi hjelp til selvhjelp ved å bidra til at du som er utsatt for vold og krenkelser, gis mot, myndighet og mulighet til å håndtere egen livssituasjon. Dette forutsetter en botid som er hensiktsmessig og tilpasset dine individuelle behov.

Vi har ansatte med ulik faglig utdanning og spesiell kompetanse til å bistå deg i en vanskelig livssituasjon. Vår visjon er at du skal få oppfylt din rett til den hjelpen du har behov for.

Vi arbeider på samfunns-, gruppe- og individnivå for alle personers rett til:

Respekt
Trygghet og sikkerhet
Tankefrihet, ytringsfrihet, religiøs og politisk frihet
Privatliv
Et liv uten vold og seksuelle overgrep
Beskyttelse under loven
Arbeid
Helse

Vi skal jobbe for brukeres verdighet og integritet møte alle med deres forventninger og ikke våre.

Vi skal skape trygghet og bygge gode relasjoner.

Årsrapporter/