Vold mot dyr

Forskning viser at det er en sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, og at vold mot dyr er blant de fremste risikofaktorene for partnervold. Studier har vist at kvinner på krisesentre har over 10 ganger så høy sannsynlighet for å rapportere at deres partner har mishandlet eller drept familiedyr enn kvinner som ikke har blitt utsatt for partnervold.

Vi erfarer at voldsutsatte velger å si nei til beskyttelse på krisesenteret fordi de frykter at deres kjæledyr skal bli utsatt for vold når de selv ikke lenger er tilstede i hjemmet.

I samarbeid med Stormberg A/S kan vi nå tilby gratis kennelopphold til voldsutsattes hunder og katter i en periode når krisesenterets botilbud benyttes. Med dette tiltaket kan flere voldsrammede få mulighet til å bryte med voldsutøver.

Foreløpig er dette et prøveprosjekt, som vil bli evaluert i begynnelsen av 2019.

Betingelser og retningslinjer for å benytte tilbudet er utarbeidet av Vest-Agder Krisesenter, og i samsvar med de respektive kennelers regler for opphold.

DYRS VELFERD – DIN SIKKERHET