Verdigrunnlaget

Arbeidet på Krisesenteret er basert på likeverd og respekt, demokrati og humanisme. Vi arbeider på et politisk og livsnøytralt grunnlag. Det vil si at vi respekterer dine holdninger og valg av livsstrategier uansett etnisk opprinnelse, livssyn og politisk oppfatning.

Vi skal møte deg med omsorg og forståelse. Vi skal støtte deg i dine avgjørelser, og ikke så tvil om den volden du er utsatt for. Vi skal gi hjelp til selvhjelp ved å bidra til at du som er utsatt for vold og krenkelser, gis mot, myndighet og mulighet til å håndtere egen livssituasjon. Dette forutsetter en botid som er hensiktsmessig og tilpasset dine individuelle behov.

Vi har ansatte med ulik faglig utdanning og spesiell kompetanse til å bistå deg i en vanskelig livssituasjon. Vår visjon er at du skal få oppfylt din rett til den hjelpen du har behov for.

Vi arbeider på samfunns-, gruppe- og individnivå for alle personers rett til:

  • Respekt
  • Trygghet og sikkerhet
  • Tankefrihet, ytringsfrihet, religiøs og politisk frihet
  • Privatliv
  • Et liv uten vold og seksuelle overgrep
  • Beskyttelse under loven
  • Arbeid
  • Helse
VI SKAL JOBBE FOR BRUKERES VERDIGHET OG INTEGRITET
MØTE ALLE MED DERES FORVENTNINGER OG IKKE VÅRE
VI SKAL SKAPE TRYGGHET OG BYGGE GODE RELASJONER