Om volden

Alle har rett til et liv uten vold

All bruk av vold er forbudt ved lov, og det er like straffbart om det skjer i hjemmet som på gaten

Volden kan være psykisk – fysisk – seksuell – materiell – latent

hvorlite.no


Vold er

Å være redd for partneren din eller andre i din nærhet

Kontroll, krenkelser eller ydmykelse

Manglende rett til å ha kontakt med familie og venner

Manglende rett til å bruke egne penger

Å bli fortalt hvor lite verd du er, å bli truet, utskjelt, kritisert eller latterliggjort

Å bli slått, lugget, sparket, dyttet, holdt fast, kastet noe på, truet med noe, tatt kvelertak på

Å kaste ting eller ødelegge noe du / dere eier

Sex mot din vilje (overgrep, voldtekt, prostitusjon)

Å bli truet eller tvunget til å gifte deg

At ditt / dine barn har sett / hørt / opplevd vold

Å føle skam, tristhet og skyld

Vold er enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre noe den vil.

Per Isdal, 2000.


Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du slått og mishandlet?

Er du blitt voldtatt eller utsatt for seksuelt misbruk / krenkelser?

Ta kontakt med Krisesenteret

VI VIL STØTTE, VEILEDE OG BESKYTTE DEG PÅ DINE PREMISSER