Linker

HvorLite.no: Hvor lite skal du finne deg i?
www.hvorlite.no

DinUtvei.no: Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
www.dinutvei.no

Krisesentersekretariatet – en organisasjon for krisesentre i Norge
www.krisesenter.com

Overgrepsmottaket, Kristiansand
https://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/medisinsk/akuttmedisinsk-seksjon/overgrepsmottaket

RVTS: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
www.rvts.no

ATV: Stiftelsen Alternativ til vold
www.atv-stiftelsen.no

Ung.no: Det offentliges informasjonskanal for ungdom
www.ung.no

SMSO Agder: Senter mot seksuelle overgrep
www.smso-agder.no

ROSA: Tilbyr bistand til personer utsatt for menneskehandel
www.rosa-help.no

DIXI: Ressurssenter mot voldtekt
www.dixi.no

A-larm Norge: Gratis tilbud til brukere og pårørende som sliter med rusproblematikk
www.a-larm.no

NKVTS: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
www.nkvts.no

Om tvangsekteksap og æresrelatert vold (BUFDIR)
https://www.bufdir.no/nn/vold/Tvangsekteskap_og_aresrelatert_vold/

Mental Helse
www.mentalhelse.no

Kirkens Bymisjon
www.bymisjon.no