Babettes Hus

Vest-Agder Krisesenter har i samarbeid med Stiftelsen Shalam, et eget botilbud til kvinner i aktiv rus. Dette er et lavterskeltilbud til deg som er utsatt for vold i nær relasjon. Krisesenteret disponerer to plasser i egen skjermet fløy på Babettes Hus, der du som rusaktiv kan komme for å få beskyttelse og hvile.

Krisesenteret har ansvar for inntak og oppfølging ved samtaler og koordinering av ønskede hjelpetiltak når det gjelder voldsproblematikken. Lengden på oppholdet blir individuelt vurdert. Dersom du har behov for medisinsk hjelp eller ønske om rusavvenning, kan ansatte på Babettes Hus bistå med dette. Krisesenterets botilbud er gratis. Frokost og søndagsmiddag holdes av Stiftelsen Shalam. Kost og andre personlige utgifter utover dette må du dekke selv. Frivillige bidrar med tiltak som gourmetmiddager, gratis frisør, vaffelonsdager gåturer, sosial tiltak mm. Tilbudet er døgnbemannet hele året.

Krisesenteret ønsker at Babettes Hus skal være et sted der du kan føle deg trygg, ivaretatt og oppleve at du blir møtt med verdighet og respekt. Babettes Hus er ikke et behandlingssted, men et målrettet omsorgstilbud for kvinner i en vanskelig livssituasjon preget av rus og vold. Vi ønsker at du skal finne mot til å møte hverdagen og mot til å tro på fremtiden.

INGEN ER BARE DET DU SER